Hoogtekaart-kaarttoepassing

Zoek hier de hoogtes en laagtes van Vlaanderen

Geoloket waterkwaliteit

Geoloket waterkwaliteit - meetnetten waterkwaliteit

Magda Geo Ondernemingen

Alle ondernemingen op kaart

AGIV-viewers

Raadpleeg data

KLIP

Kabel en Leiding Informatie Portaal

Geopunt-kaart

Geopunt kaarttoepassing

LARA

Loket voor authentieke registratie

GIPOD

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein

Cadgis viewer

kadastrale perceelsplans

Recht van voorkoop - themabestand

Geopunt kaarttoepassing