Gewestplan

Gewestplan

$name

Met deze Geopunt Kaart applicatie kunt u de bodembestemmingen volgens de gewestplannen raadplegen.

De bodembestemming verwijst naar algemene en aanvullende (bijzondere) stedenbouwkundige voorschriften zoals ze voor de gewestplannen in het algemeen, of per goedgekeurd gewestplan, zijn vastgesteld.

De Gewestplannen zijn opgesteld in uitvoering van Wet op Ruimtelijke Ordening en de Stedenbouw en worden sinds 2002 niet meer gewijzigd. Zij zijn en blijven een belangrijk instrument voor het ruimtelijk beleid.

Het digitaal gewestplan kan niet gehanteerd worden als juridisch instrument. De Informatie opgenomen in Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, waarmee bodembestemmingen kunnen gewijzigd worden, is niet opgenomen.

Fotoalbum

Verwante applicaties

Cadgis viewer

kadastrale perceelsplans

KLIP

Kabel en Leiding Informatie Portaal